Thứ ba, 25 Tháng 2 2020 14:11

10/CT-TTg

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19

Đọc 36 thời gian
Xem thêm trong thể loại này: « 19/2020/NĐ-CP 07/2020/QĐ-TTg »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn