Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 00:00

127/2018/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với giáo dục

Đọc 153 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 122/2018/NĐ-CP 130/2018/NĐ-CP »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn