Thứ năm, 27 Tháng 9 2018 00:00

130/2018/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Đọc 109 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 127/2018/NĐ-CP 133/2018/NĐ-CP »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn