Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 00:00

20/2018/TT-BGTVT

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thông tư này quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt trong quá trình vận hành, khai thác trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng.

Đọc 130 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 76/2018/TT-BTC 47/2018/QĐ-TTg »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn