Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020 10:44

26/2020/NĐ-CP

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Đọc 39 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 25/2020/NĐ-CP 26/2020/NĐ-CP »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn