Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018 00:00

76/2018/TT-BTC

Viết bởi
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thông tư này quy định nội dung, mức chi ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Đọc 145 thời gian

mới nhất từ Trường Đinh Thiện Lý

Xem thêm trong thể loại này: « 03/2018/TT-BLĐTBXH 20/2018/TT-BGTVT »

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn