Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
47/2018/QĐ-TTg 26/11/2018

Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: hà nội, thành phố hồ chí minh, hải phòng, đà nẵng, cần thơ, thanh hóa, hà tĩnh, đồng nai, gia lai

20/2018/TT-BGTVT 26/04/2018

Thông tư này quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt trong quá trình vận hành, khai thác trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng.

76/2018/TT-BTC 17/08/2018

Thông tư này quy định nội dung, mức chi ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

03/2018/TT-BLĐTBXH 15/08/2018

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

06/2018/TT-BNV 31/05/2018

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

23/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018

Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

22/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018

Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn