Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017

 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

51/2017/QH14 21/11/2017

Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 88/2014/QH13

2170/QĐ-TTg 11/11/2013

Quyết định phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

12/2014/QĐ-UBND 13/03/2014

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

07/2014/QĐ-UBND 11/02/2014

Quyết định ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

705/QĐ-TTg 25/05/2017

Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

07/2017/NĐ-CP 25/01/2017

Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

1235/QĐ-TTg 03/08/2015

Quyết định phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

102/2016/QH13 05/04/2016

Luật trẻ em

56/2017/NĐ-CP 09/05/2017

Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn