Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
22/2013/CT-UBND 31/12/2013

Chỉ thị triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy lớn tại thành phố Hồ Chí Minh

19/2015/NĐ-CP 01/04/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

85/2015/NĐ-CP 01/10/2015

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

166/2016/NĐ-CP 24/12/2016

Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

256/2016/TT-BTC 11/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

59/2016-QĐ-TTg 31/12/2016

Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo

01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017

Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp I, cấp II và cấp III

117/QĐ-TTg 25/01/2017

Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”

26/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn