Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
49/2019/QH14 22/11/2019

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

48/2019/QH14 22/11/2019

Luật dân quân tự vệ

47/2019/QH14 22/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

46/2019/QH14 21/11/2019

Luật thư viện

45/2019/QH14 20/11/2019

Bộ luật lao động

44/2019/QH14 14/06/2019

Luật phòng chống tác hại của rượu bia

43/2019/QH14 14/06/2019

Luật giáo dục 2019

39/2019/QH14 13/06/2019

Luật đầu tư công

130/GDĐT-VP 16/01/2019

Quy định tiếp đón các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc, giao lưu, giảng dạy, thực tập, học tập và ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.

1744/GDĐT-VP 28/05/2018

Quy định việc tiếp khách nước ngoài, hoạt động tư vấn du học và hoạt động quảng cáo trong nhà trường.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn