Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
20/2018/TT-BGTVT 26/04/2018

Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

04/2018/TT-BNV 27/03/2018

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng caaasnbooj, công chức, viên chức

05/VBHN-BGDĐT 08/06/2018

Quyết định ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

1737/CT-BGDĐT 07/05/2018

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

04/VBHN-BGDĐT 04/05/2018

Văn bản ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

02/VBHN-BGDĐT 04/05/2018

Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

12/2018/TT-BGDĐT 16/04/2018

thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

11/2018/TT-BGDĐT 06/04/2018

Thông tư quy định tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục

10/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018

Thông tư quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

09/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018

Thông tư quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn