Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/08/2018

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

06/2018/TT-BNV 31/05/2018

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

23/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018

Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

22/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018

Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

06/VBHN-BGDĐT 18/06/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

148/2018/NĐ-CP 17/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn