Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
49/2018/NĐ-CP 30/03/2018

Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

41/2018/NĐ-CP 12/03/2018

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

38/2018/NĐ-CP 11/03/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

31/2018/NĐ-CP 08/03/2018

Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

29/2018/NĐ-CP 05/03/2018

Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

07/NQ-CP 16/01/2018

Nghị quyết về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục

16/CT-TTg 18/06/2018

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

217/QĐ-TTg 13/02/2018

Quyết định ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

67/2017/QĐ-UBND 29/12/2017

Quyết định ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

4686/QĐ-UBND 01/09/2017

Quyết định công bố 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn