Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014

04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018

Thông tư sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT

01/VBHN-BGDĐT 08/01/2018

Quyết định quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

86/2018/NĐ-CP 06/06/2018

Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

72/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

68/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

61/2018/NĐ-CP 23/04/2018

Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

49/2018/NĐ-CP 30/03/2018

Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

41/2018/NĐ-CP 12/03/2018

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

38/2018/NĐ-CP 11/03/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn