Văn bản
Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
10/2017/TT-BGDĐT 05/06/2017

Thông tư ban hành quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

12/2017/TT-BGDĐT 19/05/2017

Thông tư quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

13/2017/TT-BGDĐT 23/05/2017

Thông tư quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

55/2014/QH13 23/06/2014

Luật bảo vệ môi trường

40/2013/QH13 22/11/2013

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC

27/2001/QH10 12/07/2001

Luật phòng cháy chữa cháy

59/2014/QH13 20/11/2014

Luật căn cước công dân

18/2012/QH13 21/06/2012

Luật biển Việt Nam

58/2014/QH13 20/11/2014

Luật bảo hiểm xã hội

80/2015/QH13 22/06/2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn