Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
86/2018/NĐ-CP 06/06/2018

Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

72/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

68/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

61/2018/NĐ-CP 23/04/2018

Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

49/2018/NĐ-CP 30/03/2018

Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

41/2018/NĐ-CP 12/03/2018

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

38/2018/NĐ-CP 11/03/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

31/2018/NĐ-CP 08/03/2018

Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

29/2018/NĐ-CP 05/03/2018

Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

07/NQ-CP 16/01/2018

Nghị quyết về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn