Văn bản khác

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
1235/QĐ-TTg 03/08/2015

Quyết định phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

56/2017/NĐ-CP 09/05/2017

Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em 

155/2016/NĐ-CP 18/11/2016

Nghị định này quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

244/2016/TT-BTC 11/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

22/2013/CT-UBND 31/12/2013

Chỉ thị triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy lớn tại thành phố Hồ Chí Minh

19/2015/NĐ-CP 01/04/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

85/2015/NĐ-CP 01/10/2015

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

166/2016/NĐ-CP 24/12/2016

Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

256/2016/TT-BTC 11/11/2016

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

01/CT-UBND 10/01/2017

Chỉ thị về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2017

TRƯỜNG THCS & THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn