Biểu mẫu
Tên Biểu Mẫu Đối Tượng Sử Dụng
1 Đơn xin chuyển đến

Học sinh chuyển đến học tại trường Đinh Thiện Lý

2 Đơn xin chuyển đi và rút hồ sơ

Học sinh đang học tại trường Đinh Thiện Lý chuyển đi trường khác

4 Đơn xin mượn hồ sơ

CMHS mượn hồ sơ của học sinh đang lưu tại trường Đinh Thiện Lý

5 Đơn xin phép ở lại trường sau giờ tan học

CMHS không thể đón con ngay sau giờ tan học

6 Đơn xin phép sử dụng thang máy

Học sinh không thể di chuyển được bằng thang bộ

7 Đơn xin phép nghỉ học

Học sinh xin nghỉ học

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn