Bộ luật

Số Hiệu Ngày Ban Hành Văn Bản
55/2019/QH16 26/11/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

53/2019/QH14 26/11/2019

Luật lực lượng dự bị động viên

52/2019/QH14 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

49/2019/QH14 22/11/2019

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

48/2019/QH14 22/11/2019

Luật dân quân tự vệ

47/2019/QH14 22/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

46/2019/QH14 21/11/2019

Luật thư viện

45/2019/QH14 20/11/2019

Bộ luật lao động

44/2019/QH14 14/06/2019

Luật phòng chống tác hại của rượu bia

43/2019/QH14 14/06/2019

Luật giáo dục 2019

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn