Chương trình cốt lõi được nhà trường thiết kế với trọng tâm bồi dưỡng năng lực Anh ngữ, năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng đọc hiểu - diễn đạt cho học sinh.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn