Giúp học sinh phát huy tiềm năng, chuẩn bị hành trang để đáp ứng những yêu cầu của thế hệ công dân toàn cầu và sẵn sàng cho một tương lai nhiều đổi thay thông qua trang bị năng lực thực tiễn của:

 

DOER – NGƯỜI HÀNH ĐỘNG

 • Maker - Thực hiện
 • Researcher - Nghiên cứu
 • Social work practitioner - Phục vụ

 


THINKER – NGƯỜI TƯ DUY

 • Positive thinking - Tích cực
 • Logical thinking - Logic
 • Critical thinking - Phản biện
 • Design thinking - Thiết kế

 
LEADER – NHÀ LÃNH ĐẠO
 • Strategic thinking - Tư duy chiến lược 
 • Excellent personal character - Nhân cách ưu tú
 • Effective communication - Giao tiếp hiệu quả
 • Developing people - Phát triển con người
 CapstoneProgram1 0123

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn