Báo cáo công khai năm học 2012 - 2013
12.13 cong khai giao duc 812.13 cong khai giao duc 812.13 cong khai giao duc 812.13 cong khai giao duc 812.13 cong khai giao duc 812.13 cong khai giao duc 812.13 cong khai giao duc 812.13 cong khai giao duc 8

 

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn