Báo cáo công khai năm học 2013 - 2014
13.14 cong khai giao duc 413.14 cong khai giao duc 413.14 cong khai giao duc 413.14 cong khai giao duc 4

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn