Báo cáo công khai năm học 2014 - 2015

14.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 1014.15 cong khai giao duc 10

 

Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn