Báo cáo công khai năm học 2016 - 2017

16.17 cong khai giao duc 916.17 cong khai giao duc 916.17 cong khai giao duc 916.17 cong khai giao duc 916.17 cong khai giao duc 916.17 cong khai giao duc 916.17 cong khai giao duc 916.17 cong khai giao duc 916.17 cong khai giao duc 9

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn