Báo cáo công khai năm học 2017 - 2018

17.18 cong khai giao duc 917.18 cong khai giao duc 917.18 cong khai giao duc 917.18 cong khai giao duc 917.18 cong khai giao duc 917.18 cong khai giao duc 917.18 cong khai giao duc 917.18 cong khai giao duc 917.18 cong khai giao duc 9

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn