Báo cáo công khai năm học 2018 - 2019

 

Cong khai giao duc NH 2018 2019 001

Cong khai giao duc NH 2018 2019 10Cong khai giao duc NH 2018 2019 10Cong khai giao duc NH 2018 2019 10Cong khai giao duc NH 2018 2019 10Cong khai giao duc NH 2018 2019 10Cong khai giao duc NH 2018 2019 10Cong khai giao duc NH 2018 2019 10Cong khai giao duc NH 2018 2019 10Cong khai giao duc NH 2018 2019 10

 

 

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn