Hướng dẫn đăng nhập hệ thống mạng wifi tại trường
Bước 1: Chọn Wifi có tên LSTS Students
Bước 2:Sử dụng Mã số học sinh (MSHS) được cấp để nhập vào Tên người dùng và mật khẩu để kết nối Wifi LSTS Students. Hoàn thành bước 2 chọn Kết nối.
Bước 3: Màn hình sẽ hiện ra thông báo Chứng nhận, bấm chọn Tin cậy để hoàn thành đăng nhập Wifi.
Bước 1: Chọn Wifi có tên LSTS Students và bấm Connect
Bước 2: Sử dụng Mã số học sinh (MSHS) được cấp để nhập vào User và mật khẩu để kết nối Wifi LSTS Students. Hoàn thành bước 2 chọn OK.
Bước 3: Hệ thống sẽ yêu cầu đặt mật khẩu mới để tăng sự bảo mật. Học sinh đặt mật khẩu mới, sau đó nhấn chọn OK.
Bước 4: Hệ thống sẽ hiện ra trang thông tin chào mừng và cam kết tuân thủ quy định. Học sinh đọc kỹ thông tin, sau đó click chọn vào ô vuông và chọn Continue to the Internet. Hoàn thành bước 4, màn hình sẽ hiện ra trang chủ website trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (lsts.edu.vn).
 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn