Dấu ấn 10 năm

10 năm chất chứa vạn yêu thương
Mới đó đã 10 năm, nhìn lại, những ước mơ làm những điều khó có thể làm được ở những nơi khác, tôi đã làm…

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn