Icon
Phục vụ
Icon
Vượt trội
Icon
Tôn Trọng
Icon
Trung Thực
Icon
Trách nhiệm
Icon
Cân bằng

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn