Giáo viên

Giáo viên - Nhân viên trường Đinh Thiện Lý tập huấn “Phát triển kỹ năng huấn luyện giáo dục”
Trong 03 ngày 08, 15 và 22/4/2022, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức chương trình tập huấn “Phát triển kỹ năng huấn luyện cho…
Trường Đinh Thiện Lý tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
Từ ngày 27/7 đến 7/8/2020, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ dành cho giáo viên,…
Giáo viên trường Đinh Thiện Lý học cách ứng dụng Mindfulness
Chiều ngày 31/10/2019, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức khóa học ứng dụng Mindfulness dành cho giáo viên - nhân viên trường. 
Giáo viên - Nhân viên trường Đinh Thiện Lý học cách làm chủ sức khỏe tinh thần với Mindfulness
Chiều ngày 22/8/2019, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức khóa học về Mindfulness dành cho toàn bộ Giáo viên - Nhân viên, với sự…
Tập huấn hội nhập đầu năm học 2019-2020
Từ ngày 15/7 đến ngày 26/7/2019, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức chương trình tập huấn hội nhập dành cho giáo viên nhân viên…
Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Đinh Thiện Lý
Diễn ra từ ngày 2/7 đến 12/7/2019, khóa tập huấn chuyên môn dành cho giáo viên do trường Đinh Thiện Lý tổ chức có chương…

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn