Giáo viên - Nhân viên trường Đinh Thiện Lý tập huấn “Phát triển kỹ năng huấn luyện giáo dục”

Trong 03 ngày 08, 15 và 22/4/2022, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức chương trình tập huấn “Phát triển kỹ năng huấn luyện cho nhà giáo dục”  dành cho Giáo viên - Nhân viên. 

Kỹ năng huấn luyện (Coach skill) là kỹ năng đào tạo cho các nhà quản lý và lãnh đạo, nhà giáo dục với mục đích phát triển tiềm năng con người, phát triển thành viên. Chương trình tập huấn “Phát triển kỹ năng huấn luyện cho nhà giáo dục” được thiết kế bởi Mind Coach Việt Nam, với sự dẫn dắt của Ông Trương Tinh Hà - Giám đốc Mind Coach Việt Nam, thành viên và huấn luyện viên được chứng nhận của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF - Hoa Kỳ). Với các hoạt động thảo luận, tìm hiểu về mô hình, phương pháp Coaching và thực hành kỹ năng Coaching, chương trình tập huấn giúp GV-NV nâng cao khả năng lãnh đạo, có thể đồng hành giúp người khác suy nghĩ một cách sáng tạo nhằm khai thác hết tiềm năng của bản thân sử dụng trong công việc và cuộc sống.

22.4.2022 tap huan coaching 4

22.4.2022 tap huan coaching 4

22.4.2022 tap huan coaching 4

22.4.2022 tap huan coaching 4

GV-NV trường Đinh Thiện Lý tham gia chương trình tập huấn

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn