Hội thảo "Đổi mới phương pháp dạy - học tiếng Anh tại các trường trung học tại TP.HCM lần thứ 3

Ngày 15/03/2013, Hội thảo "Đổi mới phương pháp dạy - học tiếng Anh tại các trường trung học TP.HCM” lần thứ 3 đã diễn ra tại trường Đinh Thiện Lý. Tại Hội thảo, chuyên gia giáo dục và các báo cáo viên tham gia thuyết trình, thảo luận với cộng đồng giáo viên tiếng Anh trong toàn TP.HCM về phương pháp dạy - học tiếng Anh lấy học sinh làm trung tâm, phương pháp thiết kế bài giảng và tổ chức lớp học…

Diễn giả Ông Paul Johnson, ThS.Khoa học Giáo dục, Hiệu trưởng trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) là khách mời của chương trình đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn ứng dụng phương pháp dạy – học lấy người học làm trung tâm tại Việt Nam và một số trường quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn