Trường Đinh Thiện Lý tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

Từ ngày 27/7 đến 7/8/2020, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ dành cho giáo viên, với sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia, giáo viên giàu kinh nghiệm. 

Khóa tập huấn giúp đội ngũ giáo viên Đinh Thiện Lý, đặc biệt là giáo viên mới nắm vững về định hướng giáo dục của nhà trường, học hỏi các kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ như: lớp học IBL, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, kỹ năng thiết kế bài giảng sáng tạo, kinh nghiệm quản lý lớp học hiệu quả và phương pháp giáo dục hành vi học sinh. Với sự dẫn dắt từ các diễn giả giàu kinh nghiệm, các nội dung tập huấn đều lồng ghép những hoạt động thực hành, thực nghiệm thú vị, tích cực trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy thực tế giúp giáo viên Đinh Thiện Lý tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng vào giảng dạy.

7.8.2020 Tap huan GV 12

7.8.2020 Tap huan GV 12

7.8.2020 Tap huan GV 12

7.8.2020 Tap huan GV 12

7.8.2020 Tap huan GV 12

7.8.2020 Tap huan GV 12

7.8.2020 Tap huan GV 12

7.8.2020 Tap huan GV 12

7.8.2020 Tap huan GV 12

Giáo viên tham gia các hoạt động học tập, tương tác trong khóa tập huấn

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn