Trường Đinh Thiện Lý tập huấn chuyên môn cho giáo viên

Từ ngày 3/7 đến 14/7/2018, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức khóa tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho giáo viên Đinh Thiện Lý, đặc biệt là giáo viên mới.

Chương trình tập huấn được thực hiện dưới hình thức workshop giúp giáo viên tiếp cận và nắm vững về định hướng phát triển của nhà trường, phương pháp giảng dạy mới, cách quản lý lớp học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy... Khóa tập huấn còn lại dịp để các thầy cô giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm mang đến cho học sinh Đinh Thiện Lý những tiết học thú vị trong năm học mới.

14.7.2018 Tap huan gv 9

14.7.2018 Tap huan gv 9

Ban Giám hiệu chia sẻ về định hướng phát triển của trường

14.7.2018 Tap huan gv 9

14.7.2018 Tap huan gv 9

14.7.2018 Tap huan gv 9

Khóa tập huấn có sự tham gia dẫn dắt của chuyên gia và giáo viên giàu kinh nghiệm

14.7.2018 Tap huan gv 9

14.7.2018 Tap huan gv 9

14.7.2018 Tap huan gv 9

14.7.2018 Tap huan gv 9

Giáo viên nhiệt tình tham gia các hoạt động trong khóa tập huấn

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn