Trường Đinh Thiện Lý tập huấn chuyên môn cho giáo viên

Từ ngày 28/6/2017 đến 11/7/2017, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho giáo viên mới trước khi vào giảng dạy chính thức.

Chương trình tập huấn tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm: Xu hướng phát triển của giáo dục và định hướng phát triển của nhà trường, lý luận và phương pháp giảng dạy mới, kỹ năng tổ chức và quản lý lớp học, ứng dụng ICT trong dạy học.

Tham dự chương trình tập huấn, các giáo viên không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết mà còn được trải nghiệm phương pháp tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề trong giảng dạy. 

28.6. 2017 Tap huan GV 11

28.6. 2017 Tap huan GV 11

Thầy Chen Wei Hung - Tổng Hiệu trưởng giới thiệu với các giáo viên về định hướng phát triển của nhà trường

28.6. 2017 Tap huan GV 11

28.6. 2017 Tap huan GV 11

28.6. 2017 Tap huan GV 11

28.6. 2017 Tap huan GV 11

Các chuyên đề tập huấn có nội dung đa dạng với sự hướng dẫn của các giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm

28.6. 2017 Tap huan GV 11

28.6. 2017 Tap huan GV 11

28.6. 2017 Tap huan GV 11

28.6. 2017 Tap huan GV 11

28.6. 2017 Tap huan GV 11

Các giáo viên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, làm việc nhóm, chia sẻ kinh nghiệm trong các buổi tập huấn

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn