Trường Đinh Thiện Lý với hoạt động thao giảng học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trong các tháng 9, 10 và 11/2017, trường Đinh Thiện Lý đã tổ chức hoạt động thao giảng ở tất cả các bộ môn nhằm tạo cơ hội cho giáo viên chia sẻ, học hỏi để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trong năm học 2017-2018, giáo viên trường Đinh Thiện Lý tiếp tục áp dụng phương pháp dạy học IBL, lớp học đảo ngược, đọc hiểu trong các tiết dạy. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh tham gia sôi nổi vào các hoạt động nhóm, thảo luận về nội dung bài học và chủ động thực hành, đào sâu kiến thức mới.

Hoạt động thao giảng không chỉ tạo điều kiện để giáo viên thể hiện sự sáng tạo thông qua việc thiết kế bài giảng linh hoạt, tạo nên một môi trường học tập thú vị cho học sinh mà còn là cơ hội để giáo viên tiếp cận với các phương pháp giảng dạy hiện đại, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp và nâng cao chuyên môn giảng dạy của bản thân.

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

Hoạt động thao giảng diễn ra ở nhiều bô môn tại trường Đinh Thiện Lý với các phương pháp giảng dạy hiện đại

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

1.12.2017 Thao giang 14

Học sinh sôi nổi tham gia các hoạt động học tập trong tiết học với sự dẫn dắt tận tình của giáo viên

1.12.2017 Thao giang 14

Giáo viên tham dự tiết dạy của đồng nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với nhau

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn