CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC TẠI LSTS

Trường Đinh Thiện Lý đặc biệt coi trọng và luôn tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Nhà trường xác định CNTT chính là công cụ quan trọng để hiện thực hoá định hướng đẩy mạnh dạy học cá thể (individualized learning), học tập cộng tác (collaborative learning) và học tập thích ứng (adaptive learning) trong nhà trường nhằm giúp học sinh trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để sống, học tập, làm việc và phát triển trong kỷ nguyên công nghệ số. Nhà trường ban hành bộ nguyên tắc và hướng dẫn sử dụng thiết bị điện tử, hộp thư điện tử, hệ thống internet và mạng xã hội mang đến sự định hướng đúng đắn cho học sinh khi sử dụng CNTT, giúp các em có thể tiếp cận và ứng dụng CNTT một cách thông minh, an toàn như học tập tại trường và ở nhà.

z2601807556123 ad5c139e82798bcab3c465cb72b658bd

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn