Hồ sơ dự tuyển
HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6

Hồ sơ bắt buộc gồm:

1. Đơn xin nhập học lớp 6 có dán hình (Mẫu của nhà trường).
2. Học bạ tiểu học (Bản sao có công chứng).
3. Giấy khai sinh (Bản sao từ sổ gốc).
4. Chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học (Bản sao).
5. 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 06 tháng, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Hồ sơ kèm thêm (nếu có):

1. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định (Bản sao có công chứng).
2. Các giấy chứng nhận khác được hưởng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy định (Bản sao có công chứng).

 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 (Đối với học sinh học cấp THCS tại trường Đinh Thiện Lý)

1. Đơn xin nhập học lớp 10 có dán hình (Mẫu của nhà trường).

2. Bài viết mô tả hình ảnh, tầm nhìn học sinh ở hiện tại và tương lai muốn hướng đến, nội dung cần thể hiện được các năng lực toàn cầu: Cộng tác/Collaboration, Giao tiếp/Communication, Sáng tạo/Creativity, Tư duy phản biện/Critical Thinking, Công dân toàn cầu/Citizenship, Phẩm chất/Character (mẫu trường). Thông tin bài viết.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 (Đối với học sinh không học cấp THCS tại trường Đinh Thiện Lý)

Hồ sơ bắt buộc gồm:

1. Đơn xin nhập học lớp 10 có dán hình (Mẫu của nhà trường).
2. Học bạ THCS (Bản sao có công chứng).
3. Giấy khai sinh (Bản sao từ sổ gốc).
4. Bài viết mô tả hình ảnh, tầm nhìn học sinh ở hiện tại và tương lai muốn hướng đến, nội dung cần thể hiện được các năng lực toàn cầu: Cộng tác/Collaboration, Giao tiếp/Communication, Sáng tạo/Creativity, Tư duy phản biện/Critical Thinking, Công dân toàn cầu/Citizenship, Phẩm chất/Character (mẫu trường). Thông tin bài viết.
5. 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 06 tháng, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Hồ sơ kèm thêm (nếu có)

1. Giấy chứng nhận đạt giải các cuộc thi từ cấp Tỉnh/Thành phố trở lên (Bản sao có công chứng).
2. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Bản sao có công chứng).

HỒ SƠ DỰ TUYỂN CỦA HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN

Hồ sơ bắt buộc gồm:

1.Đơn xin chuyển đến trường Đinh Thiện Lý (mẫu trường), có dán hình;
2. Bản sao có công chứng học bạ của năm học liền trước; hoặc: phiếu điểm có đóng dấu và kí xác nhận của Lãnh đạo nhà trường;
3. 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ);
4. Bài viết mô tả hình ảnh, tầm nhìn học sinh ở hiện tại và tương lai muốn hướng đến, nội dung cần thể hiện được các năng lực toàn cầu: Cộng tác/Collaboration, Giao tiếp/Communication, Sáng tạo/Creativity, Tư duy phản biện/Critical Thinking, Công dân toàn cầu/Citizenship, Phẩm chất/Character (mẫu trường); Thông tin bài viết.
5. Bản dịch thuật của kết quả học tập các năm học trước (đối với học sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam hoặc học ở nước ngoài ở năm học liền trước).

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn