Hồ sơ dự tuyển
HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6

Hồ sơ bắt buộc gồm:

1. Đơn xin nhập học lớp 6 có dán hình (Mẫu của nhà trường).
2. Học bạ tiểu học (Bản sao có công chứng).
3. Giấy khai sinh (Bản sao từ sổ gốc).
4. Chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học (Bản sao).
5. 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 06 tháng, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Hồ sơ kèm thêm (nếu có):

1. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định (Bản sao có công chứng).
2. Các giấy chứng nhận khác được hưởng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy định (Bản sao có công chứng).

 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 (Đối với học sinh học cấp THCS tại trường Đinh Thiện Lý)

Đơn xin nhập học lớp 10 có dán hình (Mẫu của nhà trường).

HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 (Đối với học sinh không học cấp THCS tại trường Đinh Thiện Lý)

Hồ sơ bắt buộc gồm:

1. Đơn xin nhập học lớp 10 có dán hình (Mẫu của nhà trường).
2. Học bạ THCS (Bản sao có công chứng).
3. Giấy khai sinh (Bản sao từ sổ gốc).
4. Chứng nhận tốt nghiệp THCS (Bản sao có công chứng).
5. 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 06 tháng, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Hồ sơ kèm thêm (nếu có)

1. Giấy chứng nhận đạt giải các cuộc thi từ cấp Tỉnh/Thành phố trở lên (Bản sao có công chứng).
2. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Bản sao có công chứng).

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn