Học bổng

HỌC BỔNG HIẾU HỌC LAWRENCE S.TING

Học bổng hiếu học Lawrence S.Ting được xét cấp cho học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập. Học sinh được cấp học bổng sẽ được miễn toàn bộ học phí và tùy theo hoàn cảnh được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn phần sinh hoạt phí khi các em học tập tại trường Đinh Thiện Lý.

HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LAWRENCE S.TING

Học bổng khuyến học Lawrence S.Ting là phần thưởng danh dự dành cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập khi các em học tập tại trường Đinh Thiện Lý. Học bổng khuyến học được cấp theo từng học kỳ, dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn