Học phí

1. HỌC PHÍ: Học phí của học sinh bao gồm học phí chính khóa và phụ thu học phí.

1.1 Học phí chính khóa:

Học phí chính khóa là học phí các môn học và các khoản phí hành chính như khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, học bạ, sổ liên lạc, sổ báo bài, túi đựng bài kiểm tra,…).

Học sinh được xét tuyển vào học tại Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý sẽ đóng học phí chính khóa theo lộ trình. Việc xây dựng lộ trình học phí chính khóa nhằm đảm bảo tính chất phi lợi nhuận của nhà trường, mặt khác giúp cho cha mẹ học sinh hoàn toàn yên tâm và chủ động được tài chính từ ngày đầu tiên khi quyết định cho con em theo học.

Học phí chính khóa một cấp học (cấp THCS hoặc THPT) sẽ được ấn định từ năm đầu cấp và không thay đổi trong toàn cấp học nếu chỉ số CPI trong năm tăng dưới 10%. Trong điều kiện chỉ số CPI của năm tăng ở mức từ 10% trở lên, nhà trường sẽ xem xét, cân nhắc, điều chỉnh với mức hợp lý và thông báo vào cuối năm học để cha mẹ học sinh được biết và chủ động cho năm học sau.

1.2 Phụ thu học phí:

Phụ thu học phí là khoản phụ thu đối với một số chương trình nằm trong hệ thống chương trình phát triển, chương trình mở rộng của nhà trường.

Mức phụ thu học phí sẽ được ấn định theo từng năm học dựa trên đặc thù chương trình phát triển, chương trình mở rộng và số tiết chương trình Anh văn tăng cường với giáo viên nước ngoài của từng khối lớp trong năm học đó. Mức phụ thu học phí cho năm học sau sẽ được thông báo đến mẹ học sinh trong cuộc họp cha mẹ học sinh cuối học kỳ II của năm học trước.

2. CÁC KHOẢN PHÍ DỊCH VỤ: Phí dịch vụ được tính theo nhu cầu thực tế của học sinh, gồm:

  • Phí nội trú
  • Phí xe đưa rước
  • Tiền ăn
  • Phí vở tập, đồng phục

3. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG PHÍ

3.1 Thời gian đóng phí:

Học phí và các khoản phí dịch vụ mà học sinh phải nộp sẽ đóng theo học kỳ.

a. Đợt 1: Đóng học phí và các khoản phí dịch vụ (nếu có) của học kỳ I (Tổng cộng 05 tháng) theo thời gian như sau:

  • Học sinh lớp 6 và 10: Đóng phí trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận giấy báo trúng tuyển.
  • Học sinh các khối khác: Đóng phí trước ngày 30/6 hàng năm.

b. Đợt 2: Học sinh đóng học phí và các khoản phí dịch vụ (nếu có) học kỳ II (Tổng cộng 05 tháng đối với học sinh khối 6,7,8,9,10,11 và 06 tháng đối với học sinh khối 12) trước ngày 10/12 hàng năm.

3.2 Phương thức đóng phí:

Học sinh nộp tất cả các loại phí theo phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn