Chuyên đề “Khám phá và quản lý cảm xúc”

Chiều ngày 16/10/2020, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý đã tổ chức chuyên đề “Khám phá và quản lý cảm xúc” dành cho học sinh khối 7. 

Chuyên đề tâm lý được thực hiện nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện và quản lý cảm xúc bản thân. Với sự dẫn dắt của chuyên gia tâm lý, qua các hoạt động vàtình huống được thiết kế, học sinh biết cách nhận diện cảm xúc dựa trên biểu hiện trên khuôn mặt, điệu bộ, sắc thái biểu cảm… và nắm được các kỹ năng làm chủ cảm xúc như: cách tiết chế cảm xúc tiêu cực, lan tỏa cảm xúc tích cực, phương pháp luyện tập thư giãn để cân bằng cảm xúc.

16.10.2020 Chuyen de khoi 7 3

16.10.2020 Chuyen de khoi 7 3

16.10.2020 Chuyen de khoi 7 3

Chuyên đề tâm lý dành cho học sinh khối 7

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn