Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022

Vào chiều ngày 18/02/2022, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý đã tổ chức Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho học sinh các khối 9,10,11 và 12 theo phương thức trực tuyến. 

Kết thúc một học kỳ nhiều thử thách bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, thầy và trò trường Đinh Thiện Lý đã cùng đồng lòng vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học của nửa chặng đường năm học 2021-2022. Lễ sơ kết là dịp để toàn trường cùng nhau nhìn lại các hoạt động và thành quả đạt được trong học kỳ 1 và vinh danh, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong hoạt động học tập và rèn luyện.

18.2.2022 Le so ket 9

18.2.2022 Le so ket 9

Video nhìn lại hành trình học kỳ 1 do các LSTS-ers thực hiện

18.2.2022 Le so ket 9

18.2.2022 Le so ket 9

18.2.2022 Le so ket 9

Vinh danh, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu

18.2.2022 Le so ket 9

18.2.2022 Le so ket 9

Các tiết mục văn nghệ do các LSTS-ers biểu diễn tại hội trường và truyền trực tiếp đến các lớp

18.2.2022 Le so ket 9

18.2.2022 Le so ket 9

Học sinh các lớp theo dõi Lễ sơ kết học kỳ 1 trực tuyến tại lớp

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn