Tập huấn cán sự lớp năm học 2020-2021

Chiều ngày 11/9/2020, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý đã tổ chức hoạt động tập huấn dành cho ban cán sự lớp năm học 2020-2021. 

Ban cán sự là những học sinh tiêu biểu được lớp tín nhiệm bầu chọn vào đầu năm học, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giáo viên thúc đẩy tích cực các hoạt động học tập, rèn luyện của lớp. Nhằm giúp đội ngũ ban cán sự tự tin hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoạt động tập huấn đã trang bị cho học sinh cán sự những kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng trong quá trình điều hành lớp như: khả năng lãnh đạo, cách tổ chức, quản lý lớp, cách giải quyết vấn đề… thông qua sự dẫn dắt, chia sẻ của Ban giám hiệu và các thầy cô.

11.9.2020 tap huan can su 4

11.9.2020 tap huan can su 4

11.9.2020 tap huan can su 4

11.9.2020 tap huan can su 4

Trường Đinh Thiện Lý tập huấn cán sự đầu năm học 2020-2021

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn