Trường Đinh Thiện Lý định hướng đầu cấp cho học sinh khối 6 và khối 10

Trong hai ngày 4 và 18/9/2020, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý đã tổ chức chuyên đề tâm lý “Hỗ trợ chuyển cấp” dành cho học sinh khối 6 và khối 10. 

Hỗ trợ chuyển cấp là hoạt động vô cùng hữu ích giúp học sinh khối 6 và khối 10 nhanh chóng thích ứng với những thay đổi đầu cấp và tự tin bước vào năm học mới. Dưới hình thức giao lưu, chia sẻ cởi mở cùng chuyên viên tham vấn, buổi chuyên đề đã cung cấp cho học sinh những thông tin quan trọng về hệ thống hỗ trợ tại trường, trang bị giải pháp vượt qua khó khăn đầu cấp cho học sinh khối 6 và định hướng nghề nghiệp, cách xác lập mục tiêu học tập cho học sinh khối 10.

18.9.2020 Ho tro dau cap 4

18.9.2020 Ho tro dau cap 4

18.9.2020 Ho tro dau cap 4

18.9.2020 Ho tro dau cap 4

Học sinh tham gia chuyên đề “Hỗ trợ chuyển cấp”

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn