KỶ YẾU


Kỷ yếu 2020-2021
#Muriel


Kỷ yếu 2019-2020
#Elp 18t


Kỷ yếu 2018-2019
#STS711


Kỷ yếu 2017-2018
#lstsX


Kỷ yếu 2014-2015
Đoàn tàu còn đi mãi

 

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn