Học sinh nghỉ học do dịch Covid-19

From 01/04/20 15:22 until 01/04/20 17:22
At LSTS
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 157

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn