Học sinh nghỉ học do dịch Covid-19

From 20/04/20 14:51 until 24/04/20 16:51
At LSTS
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 125

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn