Học sinh Khối 6-7-8-10-11 nghỉ học do dịch Covid-19

From 04/05/20 08:04 until 07/05/20 10:04
At LSTS
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 154

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn