Nghỉ Lễ 2/9

From 02/09/20 14:35 until 02/09/20 16:35
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Hits: 35

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn