Tuần lễ KTTT giữa kỳ I khối 12

From 05/10/20 14:52 until 09/10/20 16:52
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Categories: Kiểm tra - thi cử
Hits: 68

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn