Hội thao LSTS lần 2

From 19/11/20 16:42 until 19/11/20 18:42
Posted by Trường Đinh Thiện Lý
Categories: Hoạt động khác
Hits: 12

TRƯỜNG THCS VÀ THPT ĐINH THIỆN LÝ

80 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong

Quận 7, TP.HCM

Tel: (028) 5411-0040 ; Fax: (028) 5411-0039

E-mail: info@lsts.edu.vn